Hodnosti

Přehled hodností

Serverové skupiny

 • Tato uživatelská hodnost je první nabízející rozšířené možnosti/práva na serveru.
 • Je určena pro vracející se loajální uživatele, odměnou jim budiž zvýšená oprávnění oproti ostatním.
 • Může ji získat každý, kdo na serveru dosáhl rank alespoň L5 Sergeant Aspirant.
 • Hodnost není přidělena automaticky, je potřeba o ni požádat – v případě zájmu napiš členovi Admin Týmu, případně PM Botovi.
 • Přidělením dostanete ikonku na profil, aby hned každý viděl, s kým má tu čest.
 • Hodnost může být odebrána v případě porušení pravidel.
 • Tato hodnost je pro uživatele, kteří už jsou na serveru nějaký čas jako doma a myslí to s docházkou opravdu vážně.
 • Odměnou jim budiž zvýšená oprávnění oproti skupině Normal.
 • Může ji získat každý, kdo na serveru dosáhl rank alespoň L10 Major.
 • Hodnost není přidělena automaticky, je potřeba o ni požádat – v případě zájmu napiš členovi Admin Týmu, případně PM Botovi.
 • Přidělením dostanete ikonku na profil, aby hned každý viděl, s kým má tu čest.
 • Hodnost může být odebrána v případě porušení pravidel.
 • Tato hodnost je pro srdcaře a vážené návštěvníky serveru.
 • Tito lidé by za server dýchali, jsou na něm jako doma.
 • Pochopili, že běh serveru není levná záležitost, nebo se jinak signifikantně podílejí na jeho hladkém provozu.
 • Odměnou jim budiž nejvyšší set uživatelských oprávnění.
 • V případě zájmu o tuto hodnost napište PM Botovi s návrhem jak byste chtěli serveru pomoct.
 • Přidělením dostanete ikonku na profil, aby hned každý viděl, s kým má tu čest.
 • Samozřejmostí je mimo jiného přednostní přístup a rezervované místo na serveru – zkrátka VIP se vším všudy.
 • Moderátor je členem Admin Týmu, včetně adekvátních oprávnění pro administraci serveru.
 • Je to člověk znalý místních poměrů, vyzná se dokonale v TeamSpeaku, je vždy ochoten poradit či pomoct.
 • Dále kontroluje chování uživatelů a trestá prohřešky proti pravidlům.
 • Pro uživatele je hlavním kontaktem v případě, že potřebují s něčím pomoct.
 • Prosím, obracejte se s požadavky zejména na něj.
 • Global Moderátor je členem Admin Týmu, který zastřešuje Moderátory.
 • Pomáhá zejména s náročnějšími požadavky uživatelů, motivuje Moderátory se rozvíjet a tmelit Tým.
 • V případě nepřítomnosti Moderátorů pokrývá jejich úkoly.
 • Pečlivě zvažuje a vybírá nové Moderátory, je jim manažerem a hlavně zkušenějším kolegou.
 • Prosím, obracejte se na něj s požadavky pouze v případě nepřítomnosti Moderátora, resp. pokud vám není schopen pomoct.
Bounty
 • Admin je členem Admin Týmu, který zastřešuje Global Moderátory.
 • Zasahuje jen v případě nejnáročnějších požadavků uživatelů, jinak se věnuje správě a provozu serveru.
 • V případě nepřítomnosti Global Moderátorů pokrývá jejich úkoly.
 • Pečlivě zvažuje a vybírá nové Global Moderátory, je jim manažerem a hlavně zkušenějším kolegou.
 • Prosím, obracejte se na něj s požadavky pouze v případě nepřítomnosti Global Moderátora, resp. pokud vám není schopen pomoct.
Landi, Marsmi

Kanálové skupiny

 • Jde o nejvyšší hodnost v rámci místnosti, případně podmístnosti.
 • nejvyšší oprávnění a tím také nejvyšší zodpovědnost.
 • Ručí za to, že s místností/podmístností bude vše v pořádku a že nebude nijak porušovat pravidla.
 • V opačném případě může být členem Admin Týmu odebrána jak hodnost, tak případně i přidělená privátní místnost/podmístnost.
 • Může jmenovat členy místnosti do všech ostatních hodností v rámci místnosti, plně ovládá místnost a veškerá zodpovědnost za ní jde za ním.
 • Druhá nejvyšší hodnost v rámci místnosti.
 • Přiděluje/odebírá ji majitel místnosti na základě pečlivého zvážení, jelikož nechce mít ve vlastní místnosti bordel ani jakkoliv porušovat pravidla.
 • Může přidělovat/odebírat nižší hodnosti v rámci místnosti a měnit většinu nastavení místnosti.
 • Třetí nejvyšší hodnost v rámci místnosti.
 • Přiděluje/odebírá ji vyšší hodnost v místnosti na základě pečlivého zvážení, jelikož nechce mít ve vlastní místnosti bordel ani jakkoliv porušovat pravidla.
 • Může přidělovat/odebírat nižší hodnosti v rámci místnosti. Nemůže měnit nastavení místnosti, dohlíží na pořádek.
 • Čtvrtá nejvyšší hodnost v rámci místnosti.
 • Přiděluje/odebírá ji vyšší hodnost v místnosti na základě pečlivého zvážení, jelikož nechce mít ve vlastní místnosti bordel ani jakkoliv porušovat pravidla.
 • Dohlíží na pořádek v místnosti.
Přejít nahoru